parkway
Nawierzchnie wodoprzepuszczalne
Całkowicie wodoprzepuszczalna nawierzchnia z mieszanin szlachetnych kruszyw sklejanych spoiwem syntetycznym.
Przeznaczona do wykonywania tarasów i ścieżek przydomowych na gruncie.
Możliwość stosowania jako fuga w bardzo szerokich szczelinach pomiędzy płytami betonowymi i kamiennymi.
  • Całkowicie wodoprzepuszczalna
  • Odporna na warunki atmosferyczne
  • Bezspoinowa
  • Nieograniczone możliwości aranżacji nawierzchni: różne kolory, wzory geometryczne, piktogramy, znaki drogowe, logo firm.
  • Spełnia wymogi nawierzchni biologicznie czynnej
Minimalna grubość warstwy 5 cm. Zużycie przy 5 cm 75 kg/m2.
 
Kolor
Opakowanie
granit
granit
zestaw 75 kg + 3 kg
granit+bazalt
granit + bazalt
zestaw 75 kg + 3 kg
bazalt
bazalt
zestaw 75 kg + 3 kg
piasek rzeczny
piasek rzeczny
zestaw 75 kg + 3 kg

Opakowanie: zestaw 3 worki kruszywa po 25 kg + spoiwo 3 kg
Inne rodzaje kruszyw na zapytanie.


Jedyna na rynku fuga stosowana "na sucho"

Polecana do wąskich szczelin od 1mm