vdw 800
Zaprawa do fugowania kostki brukowej
Dla lekkich i średnich obciążeń ruchemWymagania podstawowe:
Podłoże musi być stabilne, głębokość fugi minimum 30 mm, szerokość fugi od 5mm, temperatura powietrze od 7° C.

Narzędzia:
Mieszadło wolnobrotowe (do zaprawy we wiadrze) lub betoniarka (do zaprawy w workach), kabel z wodą i końcówką do spryskiwania, wiadro, rakla gumowa, miotła z włosia kokosowego (tzw.smołówka).

Powierzchnia testowa:
Przy nawierzchniach z kamienia naturalnego i betonu przy kontakcie z zaprawą może dojąść do zmiany odcienia powierzchni jak ściemnienie lub plamienie. Generalnie zaleca się wykonanie powierzchni próbnej.

Zwilżenie powierzchni:
Powierzchnię dobrze zwilżyć wodą ( w szczelinach jednak nie powinna stać woda)

Mieszanie zaprawy:
Otworzyć wiadro (lub rozciąć worek) wlać do zawartości znajdującej się we wiadrze ( worku) zawartość butelki z utwardzaczem. Mieszać mieszadłem wolnoobrotowym we wiadrze przez 5 minut, w betoniarce 8 minut.

Dodawanie wody:
Butelkę po utwardzaczu dwukrotnie napełnić wodą i wlać wodę do zaprawy. ( resztki utwardzacza będą wypłukane przez wodę). Zaprawę ponownie zamieszać.

Fugowanie:
Zaprawę rozprowadzić po powierzchni kostki za pomocą rakli gumowej i mocno wprowadzić do fug.

Zmiatanie:
Po około 15-20 minutach ( przy temperaturze 20° C) zmieść z powierzchni resztki zaprawy za pomocą wilgotnej miotły z włosia kokosowego zmiatając ukośnie do kierunku fug. Resztek zaprawy nie wmiatać do jeszcze otwartych fug. Miotłę stale myć wodą.

Jedyna na rynku fuga stosowana "na sucho"

Polecana do wąskich szczelin od 1mm